viaeuropa_hassleholm.jpg

Via Europa bildades 1999 som en av världens första neutrala operatörer av öppna stadsnät. Via Europa samordnar nät och leverantörer och tillhandahåller en samlad beställningsportal för beställning och administration av tjänster.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i Hässleholm med kunden i fokus.