logo.png

Stadsnätet byggs, ägs och drivs av Njudung Energi som kommunalägt bolag och binder ihop Vetlanda med resten av världen.