ITUX Vellinge

Vellingeportalen är en portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till Vellinge Stadsnät. Portalen drivs av iTUX Communication AB

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i Vellingeportalen med kunden i fokus.