logo-vansbro_w350.png

Kommunens fibersatsning startade under 2015 och beräknas pågå till 2020, då målet är att 90 procent av alla hushåll i kommunen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s.