telge.png

Telge Nät AB är ett av Södertälje kommun helägt dotterbolag som ingår i Telgekoncernen. Telge Nät ansvarar för kommunens nät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i Telge Nät med kunden i fokus.