Integrerad avfallshanteringslösning

TH1NG tillhandahåller smarta lösningar för hantering av avfallshantering för städer och företag för att kostnadseffektivt hantera avfallets livscykel och förbättra människors miljö och välbefinnande. Genom sin unika smarta avfallshanteringsteknologi omdefinierar TH1NG hur avfall hanteras.

Schema-eng-1802px.png

Lösningen kombinerar unika ultraljudsensorer som övervakar avfall i realtid med hjälp av IoT eller GSM med sofistikerad programvara (Smart Analytics, Smart Route Planner och Smart Management-system) som ger städer och företag datadrivet beslutsfattande. Med optimering av avfallssamlingsvägar , frekvenser och fordonsbelastningar, resulterar detta i en total reduktion av avfallskostnaderna med minst 30% och minskning av koldioxidutsläppen upp till 60% i städerna.

 

Få insikt och förstå det avfall du hanterar

Basera era beslut på data

Reducera OPEX

Kontrollera det avfall ni hanterar

Öka kvalitet på er tjänst

Minska miljöpverkan

 
management-system-1_2164px.png

Smart hanteringssystem

Den kraftfulla molnbaserade plattformen gör det möjligt för kunden att konfigurera, övervaka och hantera daglig avfallshantering. Förutom övervakning i realtid, kan verktyget även planera optimala insamlingsvägar och halvautomatisk navigering. Lösningen ligger i MS Azure moln.

Fjärrhantera avfall via mobilappar för operatör, förare och medborgare.

 
Analys avfall

Smart analys

Vårt analys- och rapporteringsverktyg gör det möjligt för användare att samla in "big data" och göra datastyrda beslut. Verktyget förbereder olika typer av statistik, rapporter och mätningar relaterade till övervakade kärl och deras innehåll, upptagningsanalyser och insamlingsvägsanalyser.

Få värdefulla insikter och förstå avfallet du hanterar.

 
route-planning.png

Smart ruttplanering

Funktionen automatiserar hanteringen av insamlingsvägar för avfall baserat på exakta, fördefinierade data om flottor, depåer och deponier. Den optimerar användningen av insamlingsfordon och FTEs och hjälper dig att hitta den mest effektiva processen när det gäller tid och kostnad.

Datastyrd avfallshantering använder endast resurser när och var det behövs.

 
sensors@2x.png

Smarta sensorer

2 typer av ultraljudssensorer gör det möjligt att övervaka alla typer av avfall i kärl av olika typer och storlekar. De är robusta, vatten- och stötsäkra och kan anslutas till alla nuvarande tillgängliga IoT-nätverk och / eller GMS.

Realtidsdata på fyllnadsnivåer i kärl


Ring 010 - 252 00 00 eller klicka på knappen och lämna era kontaktuppgifter.


Installationer