logga_seom.jpg

Om Sollentuna Stadsnät

Sollentuna Energi är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun. TH1NG levererar bredband via fiber till Sollentuna Energi. Av kommunens drygt 13 000 lägenheter har 11 000 ett bredbandsuttag anslutet till stadsnätet. För småhus är siffran 6 400 av cirka 12 000. Dessutom är 300 företag anslutna.