Smarta Fastigheter

TH1NG är den nya generationens operatör, där IoT (smarta hem/företag) är en del av vår vardag. Vi arbetar med trygg och säker kommunikation där kunden är i fokus.

Under 2019 kommer TH1NG lansera spännande lösningar för smarta fastigheter.