logomiljoteknik.jpg

Ronneby Miljö & Teknik hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Målsättningen är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Genom att arbeta med en helhetssyn och använder sig av modern teknik skapar vi en renare miljö runt om i kommunen.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i Ronneby med kunden i fokus.