svenskabostader.png

Pajala Stadsnät är en del av IT Norrbotten som förvaltar, utvecklar och tillhandahåller länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten.

TH1NG levererar bredband, larm, telefoni och smarta tjänster i Pajala Stadsnät med kunden i fokus.