oresundskraft_rgb_2016.png
 

Öresundskraft började bygga ut fiber redan 1999. Sedan dess har stadsnätet ständigt växt genom att nya fastigheter, områden och tjänsteleverantörer anslutits. Öresundskraft Stadsnät ansluter företag, fastigheter, föreningar samt villor.