oppnastadsnat.png

Öppna Stadsnät AB är en kommunikationsoperatör med en tydlig affärsidé – att tillhandahålla neutrala och öppna stadsnät för att ge konsumenterna de allra bästa förutsättningarna vad gäller priser och utbud

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i Öppna Stadsnät AB med kunden i fokus.