logo-munkfors_w350.png

Munkfors kommun har beslutat att bygga och driva ett stadsnät som till 100 procent ska ägas av medborgarna i Munkfors. Utbyggnaden startade under hösten 2015 och planeras pågå till och med 2020 då kommunen planerar att 100 procent av fastboende hushåll och företag ska ha erbjudits anslutning, enligt kommunens bredbandsstrategi.