logga.png

Mark Kraftvärme är ett kommunalt bolag som som ansvarar för utbyggnad av dels fjärrvärme, dels fibernät i kommunen. Det är viktiga inslag i det moderna och välfungerande samhället och dess infrastruktur.