logotype_karlstad_stadsnät.png

Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalägt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät.

Stadsnätet är ett medborgarägt bolag med ett kommunalt uppdrag att bedriva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster samt att utföra mindre kundentreprenader. Syftet med verksamheten är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett sätt som är värdeskapande för Karlstads kommun och dess invånare.