Affarsv_Logo_4f.png
 

Stadsnätet Affärsverken är utbyggt i flerbostadshus, skolor, företag och många villor i stora delar av Karlskrona kommun. Affärsverken äger, bygger och sköter driften av Karlskronas stadsnät, som idag når ut till över 20 000 hushåll och företag i Karlskrona kommun. De började bygga ut fiber 1996 och fiberansluter ständigt fler.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i Affärsverken med kunden i fokus.