itn.jpg

JokkNet är en del av IT Norrbotten som förvaltar, utvecklar och tillhandahåller länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i JokkNet med kunden i fokus.