urbano.png

iTUX URBANO är en portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet inom iTUX Urbano. Portalen drivs av iTUX Communication AB.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Urbano med kunden i fokus.