ITUX

iTUX Timrå är en portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet inom iTUX Timrå

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Timrå med kunden i fokus.