svenskabostader.png

Svenska Bostäders portal är en del av iTUX Stockholm och en plats där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet inom iTUX Stockholm.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Svenska Bostäder med kunden i fokus.