stena.png

Portalen är en webbsida där privatpersoner som bor hos Stena Fastigheter kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna bredbandsnätet inom Stena Fastigheter. Portalen drivs av iTUX Communication AB. 

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Stena fastigheter med kunden i fokus.