iTUX-Motala

I det öppna bredbandsnätet kan boende hos Skandia fastigheter beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet. Portalen drivs av iTUX Communication AB.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Skandia fastigheter med kunden i fokus.