iTUX-Motala

På iTUX Motala kan företag och privatpersoner kan beställa tjänster inom bredband, tv och telefoni från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna bredbandsnätet. Portalen drivs av iTUX Communication AB.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Motala med kunden i fokus.