lindesberg.png

Liboportalen är en portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster inom bredband, tv och telefoni från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet inom Liboportalen. Portalen drivs av iTUX Communication AB.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Liboportalen med kunden i fokus.