kristinehamn.png

Kristinehamnsportalen är en portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet i Kristinehamn. Portalen drivs av iTUX Communication AB.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Kristinehamn med kunden i fokus.