kinda.png

iTUX Kinda är en portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster inom bredband, tv och telefoni från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet inom iTUX Kinda. Portalen drivs av iTUX Communication AB.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Kinda med kunden i fokus.