ip-only_Color_Pos_RGB.png

Om IP-Only

IP-Only är en svensk infrastrukturoperatör, som bygger, driver, och äger fiberinfrastruktur I norden. IP-Only lägger grunden för det nya digitala samhället. IP-Onlys fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt många städer däremellan. IP-Only investerar I Sverige, här driver de ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger ständigt ut ny fiberinfrastruktur.  Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Genom IP-Onlys helhetskoncept Smart Fiberstad integreras alla delar av samhället i utbyggnaden av den nya digitala infrastrukturen – fiber.