forshaga fibernät.png

Forshaga Fibernät ansvarar för fiberanslutning av villor, flerbostadshus och företag i Forshaga kommun.

Forshaga Fibernät AB är ett kommunalägt bolag som verkar för Forshagas utveckling genom att främja distribution och tillgång till bredband och bredbandstjänster.