Falu Energi och Vatten.jpg

Om Falu Stadsnät

Falu Energi & Vatten bygger och driftar ett öppet framtidssäkert fibernät för det digitala samhället. Vi är den lokala kommunägda leverantören av ett öppet nät där du som slutanvändare väljer fritt tjänsteleverantörer och vilka tjänster du vill ha.

Idag levererar Falu Stadsnät kapacitet upp till 1 Gbit/s. Genom att uppgradera ändutrustningarna i nätet kommer vi att kunna leverera 10 och 100 Gbit/s när framtiden kräver det.