c4energi.png

C4 Energi Fibernät är ett stadsnät med portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till det öppna nätet i Kristianstad. Portalen drivs av iTUX Communication AB .

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX C4 Energi Fibernät med kunden i fokus.