burlovoppna.png

Burlös Öppna Stadsnät är en portal där företag och privatpersoner kan beställa tjänster från olika tjänsteleverantörer. En förutsättning för att kunna beställa är att man är ansluten till Burlövs Öppna Stadsnät. Portalen drivs av iTUX Communication AB.

TH1NG levererar bredband, telefoni och smarta tjänster i ITUX Burlövs öppna stadsnät med kunden i fokus.