Borlänge Energi

Om Borlänge Energi - Tunabyggen

Att leverera bekvämligheter till Borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön.

Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter de på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Deras jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt.

Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. De vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.