forshaga fibernät.png

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna och lokala näringsidkare med ett fiberoptiskt nät – framtidens nät med oändliga möjligheter.